Historie 1931-1956 deel 1

1931: Oprichting v.v. RIA-W

Als wij over de oprichting van onze vereniging willen schrijven, moeten wij teruggaan naar enkele jaren voor 1931, die dan als aanloopperiode beschouwd kan worden. In die tijd werden hier en daar pogingen ondernomen om voetbalverenigingen op te richten. Deze pogingen zijn echter totaal vreemd aan het werkelijke ledenbestand van heden. Met uitzondering van enkelen, die nu nog trots onze ledenlijst sieren. Hier en daar werd reeds in verschillende groeperingen gevoetbald, hetzij in patronaatsverband of als politieke groepering. Men was er echter van overtuigd, wilde men een voetbalclub van betekenis krijgen, dat het dorp te klein was om de krachten te versnipperen. Onder de bezielende leiding van de Weleerwaarde Heer Kapelaan Rombouts, die toen onze parochie als standplaats had, is uiteindelijk op 1 september 1931 de huidige v.v. RIA-W opgericht.

riaoprichting

Er waren toen nog vele dorpsgenoten, die geen lid wensten te worden, enkel omdat de vereniging was opgericht onder Roomsch-Katholieke beginselen. De v.v. RIA had een terrein en de middelen om het voetbalspel op de gewenste manier te beoefenen, zodat druppelsgewijs de (modern georganiseerden) onwilligen, zich als lid opgaven.

ria1931001

Na een paar jaar werd niet meer gesproken over de verschillen van mening. De familie Antonissen stelde het terrein beschikbaar. De toegang tot het voetbalveld was via een groot houten hek dat stond waar nu de ingang van de garage van Walter van Haelst is. Het wagenhuis diende toen als kleedlokaal en de drinkbak voor het vee als wasgelegenheid. Dit alles dicht bij het speelveld was een weelde voor die tijd. George Vervaet bracht de spelers in die beginjaren de theorie van het voetbalspel bij en Cor Markusse, de bekende bakker, was de eerste trainer van de RIA selectie. Camiel Thomas nam inmiddels de spelers van het tweede onder zijn hoede. Er werden 8 vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. 3 gewonnen, 3 verloren en 2 gelijk gespeeld.

ria1931002

1932: 1400 toeschouwers bij benefietwedstrijd

Op 18 september 1932 speelde RIA een vriendschappelijke wedstrijd tegen vooraanstaande personen uit de gemeente, met o.a. burgemeester Hendriks en wethouder Kalle, die toen zeer populair was bij de werknemersorganisatie. Deze wedstrijd was ten bate van het plaatselijke crisiscomité. U zult het niet geloven, maar 1400 personen omzoomden het veld, zodat de recette van ƒ 294,12½ aan het genoemde commité kon worden afgedragen. Het zij nog gezegd dat kapelaan Rombouts, geholpen door Jozef Dhert, per kruiwagen ijs verkochten, en dat ook de opbrengst voor genoemd doel was. Winst onbekend, onkosten nog steeds niet betaald.Competitie, 3e klas B van de Z.V.B. Aan het eind, onderaan met 1 punt.

1932-1933: 2e klasse

Competitie, 2e klas A, weer onderaan met 1 punt. RIA 1 speelde toen 2e klas, omdat inmiddels het 2e elftal was ingeschreven en 3e klas speelde. Het 1e was dus gedwongen om hoger te spelen. RIA eindigde 5e van de 9 ploegen.

ria1933001

1933-1934: 2e klasse onderaan

RIA 1 voorlaatst in de 2e klas. RIA 2 eindigde op de 2e plaats in de 3e klas.

1934-1935: 2e klasse 5e plaats

Een 5e plaats in de 2e klas voor RIA 1, en een 3e plaats voor RIA 2 in de 3e klas.

1935-1936: RIA-W kampioen in 2e klasse

RIA 1 kampioen in de 2e klas, gaat over naar de 1e klas. RIA 2 wordt 4e in de 3e klas. In 1935 nam onze vereniging het initiatief tot het houden van een “Vlaamsche Kermis” ter gelegenheid van de priesterwijding van Raphaël Gijsel, die na zijn wijding naar de missie in Brazilië zou vertrekken. Opbrengst: ƒ 450,00 Wie herinnert zich nog Madam Saborie, circus Carlo en het Dokkaspel, dat geleend was in Assenede en dat niemand durfde terug te brengen vanwege de sporen die erop achter gebleven waren. Dit waren voor Westdorpe onvergetelijke dagen. Het is dan ook geen wonder dat de Vlaamsche Kermissen in ons dorp traditie werden, en dat alle verenigingen daaraan meewerkten.

ria1935001

Tevens moest in 1935 het terrein van de familie Antonissen worden ontruimd, omdat de boerderij in andere handen overging en met de nieuwe eigenaar geen overeenkomst tot stand kwam. Het was heel moeilijk om aan een geschikt terrein te komen, tot de heer Alfred Goethals begrip kreeg voor de sportnood in Westdorpe. Het was wel ver, maar zeker een goed terrein voor die tijd, en voor de wijk Passluis zeer welkom. Vele verenigingen uit de jaren dertig, waar RIA regelmatig tegen speelde, bestaan niet meer, o.a. de Sasse Boys, S.V.O. beiden uit Sas van Gent, Zuiddorpe, Heikant, Java en T.V.V. uit Terneuzen. Deze laatste ploeg stond toen bekend als de stierenvechters. Dit hadden ze te danken aan hun ruwe spel. RIA kreeg daar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen deze ploeg in 1933 dan ook zijn eerste zware blessure. Edmond van Geetsum brak toen zijn been. De hardheid had ook wel iets te maken met het beloofde kistje sigaren bij winst, door George Vervaet. Dat moest kost wat kost gewonnen worden. De eerste vorm van beloond voetbal.
Er werden ook 3 spelers van RIA uitgenodigd voor het Zeeuws-Vlaams elftal, n.l. Ariaan Antonissen, Maurice van Acker die elk 4 wedstrijden meespeelden, terwijl Prudent Kalle reserve was.

Voor deel 2 periode 1931-1956 klik hier

Reacties zijn gesloten.