Voorjaarsvergadering 2019

Voetbalvereniging v.v. R.I.A. Westdorpe 27 mei 2019

Aanvang 19.30 in de kantine

  1. Opening
  • Vaststelling agenda en mededelingen
  • Vaststelling notulen 29 oktober
  • Vaststelling begroting seizoen 2019-2020
  • Rooster van aftreden: Aftredend en niet herkiesbaar zijn Bertrand Vael, Patrick d’Hondt en Chris de Beer
  • Vaststelling contributie senioren en jeugd
  • Wijziging statuten,  algemene ledenvergaderingen terug brengen naar 1 keer per jaar.
  • Rondvraag en sluiting
Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.