Historie 1931-1956 deel 2

Voor deel 1 periode 1931-1956 klik hier

1936-1937: RIA-W kampioen in 1e klasse

RIA 1 wordt kampioen van de 1e klas, door B.K.V.V. uit Boschkapelle te verslaan met 4-2 in een beslissingswedstrijd te Sint Jansteen. Dit laatste ging onder de vlag van een Katholiek verband, samen met datzelfde B.K.V.V., Sint Jansteen, Hulst, Koewacht en nog vele andere Zeeuws Vlaamse ploegen. In oktober 1937 zijn alle clubs terug bij de Z.V.B. ingedeeld.

ria1936001

Het kampioenschap in de R.K. voetbalcompetitie Z. Vlaanderen
Het kranige Westdorpsche elftal RIA, dat Zondag j.l. na een fairen, spannenden beslissingswedstrijd te St. Jansteen de overwinning voor den kampioenstitel bevocht op het sterke Boschkapelsche elftal B.K.V.V.I. – Hieronder B.K.V.V.I. dat op eervolle wijze met 4-2 verloor.

ria1936002

1937-1938: Uitslag bekerwedstrijd kwijt

RIA draait mee in de top van de 1e klas Z.V.B. Een eindklassering ontbreekt omdat alles draait om de Z.V.B.-beker, waar de finale wordt bereikt. Deze finale ging tussen RIA en Walcheren op het terrein van Terneuzen. Het was een zwart lint van fietsers van Westdorpe tot Terneuzen, die onze vedetten gingen aanmoedigen. Nergens is de uitslag van die wedstrijd te vinden. Richard Janssens verzekerde ons echter dat deze verloren werd met 2-1, vandaar misschien het ontbreken in het archief.

1938-1939: Elf soldaten in ploeg van RIA-W

RIA wordt 2e in de 1e klas van de Z.V.B. Onder de actieve spelers zijn 11 soldaten, vanwege de algemene mobilisatie in ons land.

ria1938001

1939-1940: Aanvang oorlog

De competitie van de Z.V.B., evenals die der K.N.V.B. werd niet uitgespeeld i.v.m. het uitbreken van de oorlog. RIA stond toen aan de leiding met Sint Jansteen en Hontenisse.

1940-1941 Stap van onderafdeling naar NVB te groot

RIA 1 werd weer kampioen van de 1e klas der Z.V.B. Men werd toen voor de keuze gesteld over te stappen naar de grote K.N.V.B., toen nog N.V.B., of te blijven spelen in de onderafdeling. Er moest echter aan te veel eisen worden voldaan, die de krachten van de vereniging te boven gingen. De oorlog speelde hier grote parten in, want men was bijna zover dat een Gemeentelijk sportterrein in zicht kwam. De bestemde grond, waar later het veld zou komen, werd opgeeist t.b.v. de voedselvoorziening.

ria1940001

1942-1945: Oorlogsjaren

In dit tijdvak lag het verenigingsleven volkomen stil. Dit werd ook door de bezetter verboden. Eén onzer oudgedienden herinnert zich nog wel dat de in Westdorpe en Sas van Gent gelegerde Duitse soldaten, graag eens een wedstrijd wilden spelen tegen een RIA-ploeg. Voor zover daar nog van gesproken kon worden, want reeds vele jonge mannen waren verplicht te werk gesteld in Duitsland. Er werd toch besloten dit te doen, met als tactische opzet, de gelegenheid om de vijand nu eens flink tegen de schenen te schoppen. Die Duitsers waren ook niet gek en hadden enkele soldaten met honden langs de zijlijn lopen. Tijdens het spelen van deze wedstrijden was men verplicht om bij de ingang een bord te plaatsen met het opschrift: “Voor Joden verboden”. Dit was bij alle openbare gelegenheden het geval.

1946: Koude thee drinken en stront rapen

Na de oorlog speelde RIA nog 2 jaar op het terrein bij Alfred Goethals. Doch onmiddelijk werd de draad weer opgenomen van 1941 wat betreft de onderhandelingen over het nieuwe terrein. Twaalf jaar hebben wij op die weide “onderdak” gevonden. Men verkleedde zich in het clublokaal bij de familie Gijsel, tegenwoordig café de Gravin, en reed dan per fiets, en de tegenstander ging te voet naar Passluis. Op het terrein was een heel klein houten keetje gebouwd, waar men de jassen of sjaals amper kwijt kon. Van trainingspakken wist men het bestaan nog niet af. De familie Oderie zorgde dat er tijdens de rust thee gedronken kon worden. Voordien bracht Johan Gijsel de thee per fiets van huis naar het terrein. Er is nooit geklaagd dat de thee te warm was. ’s Zondagsmorgens werd met man en macht de uitwerpselen van het vee, die een hele week op het terrein hadden gegraasd, verwijderd. Ondertussen bracht Ariaan de lijnen aan met poederkalk. Deze, achter ons liggende periode van 1935 tot 1947, weten velen van ons zich nog wel te herinneren, en zeker die daar op volgende, die betiteld kan worden als de wederopstanding van RIA. In 1945 wordt nog niet aan de competitie deelgenomen, door gebrek aan het nodige materiaal. Onze jongens komen druppelsgewijs terug van hun gedwongen arbeid uit Duitsland. De jeugd staat te trappelen om de gelederen van RIA te versterken.

ria1946001

In 1946 wordt besloten in te schrijven in de 2e klas afdeling Zeeland, ofschoon men het recht had in de 1e klas uit te komen vanwege de vooroorlogse status. RIA wordt meteen kampioen en promoveert naar de 1e klas afdeling Zeeland. Wie herinnert zich nog de leuke reizen per bellebus naar Ovezande, Luctor, Patrijzen en Kruiningen. Jammer dat daar geen foto meer van beschikbaar is.

1947-1948: RIA-W kampioen 1e klasse B

RIA wordt weer kampioen in de 1e klas B 18-15-1-2-32-108-26
Er moeten promotie- en degradatiewedstrijden gespeeld worden tegen Biervliet en Kruiningen. Op 30 mei 1948 wordt RIA voor het eerst 3e klasser der grote K.N.V.B.

RIA-W 4 3 0 1 6 16 6
Biervliet 4 2 0 2 4 5 12
Kruiningen 4 1 0 3 2 4 7

RIA was dus derde klasser geworden, maar wat gebeurde er tijdens die zomer? De K.N.V.B. roept een vierde klas in het leven, RIA en Kruiningen promoveren naar de 4e klas, en Biervliet degradeert van de 3e naar de 4e klas, zodat deze nacompetitie geheel overbodig was geworden. Het bestuur had inmiddels ook niet stil gezeten, het nieuwe terrein aan de Kapittelstraat werd op 28 november 1947 door Zijne Eminentie de Bisschop van Breda ingewijd.

Voor deel 3 periode 1931-1956 klik hier

Reacties zijn gesloten.